bibliotheek

Hieronder is een overzicht terug te vinden van relevante publicaties voor het domein van wearables en geestelijke gezondheid. Klik op de titel van een artikel om de bijhorende PDF te openen.

auteurs titel omschrijving
Baig et al. (2015) Mobile healthcare applications system design review critical issues and challenges Ondanks de voordelen van het gebruik van apps bij patiëntenmonitoring- onderwijs en management zijn er een aantal uitdagingen met betrekking tot veiligheid en privacy van gegevens- aanvaardbaarheid en kosten.
Banos et al. (2016) The mining minds digital health and welness framework Dit artikel beschrijft een platform dat gebouwd werd om gezondheid en activiteit weer te geven.
Blaauw et al. (2016) Let's get Physiqual – an intuitive and generic method to combine sensor technology with ecological momentary assessments Physiqual is een platform voor onderzoekers waarin data van verschillende sensoren verzameld kan worden. Dit sensorplatform kan gelinkt worden aan een zelfrapporage platform.
Bort-Roig et al. (2014) Measuring and influencing physical activity with smartphone technology: a systematic review Met behulp van de smartphone kan fysieke activiteit gemeten worden en kunnen er interventies aangeboden worden om fysieke activiteit te promoten.
Castaldo et al. (2015) Acute mental stress assessment via short term HRV analysis in healthy adults: A systematic review with meta-analysis Deze meta-analyse toont aan dat stress gepaard gaat met verlaagde HRV.
Chandola et al. (2010) Psychophysiological biomarkers of workplace stressors Stress op het werk gaat gepaard met verlaagde HRV en mogelijks ook veranderingen in de HPA-as.
Choi et al. (2012) Development and evaluation of an ambulatory stress monitor based on wearable sensors Registratie van ademhaling en hartslagvariabiliteit via draagbare sensors om mentale stress en relaxatie te meten.
Chung et al. (2016) Tweeting to health: a novel mhealth intervention using fitbits and twitter to foster healthy lifestyles Gezond gedrag werd aangemoedigd in participanten met overgewicht en gezond gewicht door een combinaties van wearables en motiverende tweets.
Cropley et al. (2017) The association between work-related rumination and heart rate variability: a field study Meer ruminatie over het werk is geassocieerd met verlaagde HRV (geregistreerd met een wearable) in de vrije tijd.
Dimitrov (2016) Medical internet of things and big data in health care Dit artikel beschrijft nieuwe evoluties op vlak technologiegebruik voor de preventie en aanpak van chronische aandoeningen.
Doherty et al. (2013) Wearable cameras in health Draagbare camera's kunnen objectief meten in de gezondheidszorg ondersteunen.
Ellis et al. (2013) Young men's attitudes and behaviour in relation to mental health and technology Technologie (online diensten voor geestelijke gezondheidszorg) kan hindernissen bij hulpzoekend gedrag bij jongvolwassen mannen overwinnen.
Fletcher et al. (2011) Wearable sensor platform and mobile application fur use in CBT for drug addiction and PTSD Registratie van huidgeleiding- activiteitsniveau- temperatuur en hartslag als ondersteuning van cognitieve gedragstherapie bij drugsverslaving en posttraumatische stressstoornis.
Föhr et al. (2016) Physical activity body mass index and heart rate variability-based stress and recovery in 16275 Finnish employees: a cross-sectional study Meer fysieke activiteit is geassocieerd met minder werkgerelateerde stress (gemeten met behulp van HRV).
Free et al. (2004) The effectiveness of m-health technologies for improving health and health services – a systematic review Protocol voor het opmaken van een systematische review waarin aanbevelingen gedaan worden over het gebruik van technologie in de gezondheidszorg.
Gaggioli et al. (2013) A mobile data collection platform for mental health research Psychlog: een mobiel telefoon platform ontworpen om psychologische en fysiologische data en informatie over activiteitsniveau te verzamelen in functie van de geestelijke gezondheid.
Garcia-Ceja et al. (2015) Automatic stress detection in working environments from smartphones' accelerometer data Stress op het werk meten via een accelerometer.
Giakoumis et al. (2012) Using activity-related behavioural features towards more effective automatic stress detection Stressdetectie is meer accuraat via een combinatie van fysiologische maten en activiteitsgerelateerde gedragskenmerken.
Glenn et al. (2014) New measures of mental state and behavior based on data collected from sensors smartphones and the internet Data van sensors en draagbare technologie vormen nieuwe methoden bij screening- diagnose en monitoring van psychiatrische stoornissen maar er zijn nog onopgeloste problemen met betrouwbaarheid- bruikbaarheid en privacy.
Hodges et al. (2011) Sensecam wearable camera stimulates rehabilitates autobiographical memory Suggestie dat het gecombineerd gebruik van een draagbare camera en fysiologische maten een ondersteuning kan bieden bij cognitief-gedragstherapeutische behandeling van diverse psychiatrische aandoeningen zoals depressie- angst en psychose.
Istepanian et al. (2004) Guest editorial introduction to the special section on m-health Redactionele paper met recente ontwikkelingen en toekomstige uitdagingen binnen m-health.
Karavidas et al. (2007) Preliminary Results of an open label study of heart rate variability biofeedback for the treatment of major depression HRV biofeedback lijkt een nuttige toevoeging aan de reguliere behandeling van depressie.
Kotozaki et al. (2014) Biofeedback based training for stress management in daily hassles Biofeedback lijkt een gunstig effect te hebben op de grijze stof in de hersenen die gevoelig is voor stress.
Lennartsson et al. (2016) Low heart rate variability in patients with clinical burnout Personen met een klinische burnout hebben lagere HRV.
Lemaire et al. (2011) Effect of a biofeedback based stress management tool on physician stress Biofeedback kan stressreducerend werken bij artsen.
Lindwall et al. (2013) The relationships of change in physical activity with change in depression anxiety and burnout: a longitudinal study of Swedish healthcare workers Positieve veranderingen in fysieke activiteit zijn gerelateerd aan positieve veranderingen in depressie en burn-out.
Lisetti et al. (2004) Using wearable computers to recognize human emotions from physiological signals Het gebruik van fysiologische parameters (huidgeleiding- hartslag en temperatuur)- gemeten via draagbare technologie- bij de detectie van emoties.
Lucivero et al. (2015) The lifestylisation of healthcare Consumer genomics and mobile health as technologies for healthy living De ambigue positie van mobiele technologie tussen het sterk gereguleerde medische domein en de minder gereguleerde consumentenmarkt.
Lumley et al. (2014) The Relationship of Chronic and Momentary Work Stress to Cardiac Reactivity in Female Managers: Feasibility of a Smart Phone-Assisted Assessment System Een verhoging in de hartslag wordt gebruikt als trigger om mensen stress te laten rapporteren. Er blijkt een goede samenhang te zijn tussen hartslagverhoging en stress.
Masood et al. (2014) Mental stress evahttp://lumleyluation using an adaptive model Evaluatie van mentale stress door een combinatie van fysiologische parameters en zelfrapportage.
Meier et al. (2015) Walking versus biofeedback a comparison of acute interventions for stressed students Biofeedback en bewegingsinterventie verbeteren de emotionele toestand van studenten met hoge stress maar de effecten zijn afhankelijk van de interventietechniek.
Migliorini et al. (2012) Study of heart rate variability in bipolar disorder Verminderde hartslagvariabiliteit bij depressieve en bipolaire stoornis.
Milani et al. (2016) The role of technology in chronic disease care Evoluties in technologische toepassen vragen een nieuw model van gezondheidszorg.
Muaremi et al. (2013) Towards measuring stress with smartphones and wearable devices during workday and sleep Gebruik van smartphone en hartslagvariabiliteit bij stressdetectie in functie van gezondheid op het werk.
Poole et al. (2011) Associations of objectively measured physical activity with daily mood ratings and psychophysiological stress response in women Lichamelijke activiteit is negatief geassocieerd met depressieve symptomen en positief gerelateerd aan een positieve emotionele stijl.
Rackspace (2014) The human cloud at work Studie over de impact van draagbare technologie op het werk.
Ramsey (2015) Integration of technology-based behavioral health interventions in substance abuse and addiction services Review gericht op evidence-based praktijkvoering met technologische platforms bij middelenmisbruik en verslaving.
Richardson et al. (2008) Effects of occupational stress management intervention programs: a meta-analysis Interventies voor stress op het werk zijn effectief en cognitief gedragsmatige inventies blijken effectiever dan andere programma's.
Sano et al. (2013) Stress recognition using wearable sensors and mobile phones Activiteitsniveau en gebruik van mobiele telefoon correleren met stressniveau.
Setz et al. (2010) Discriminating stress from cognitive load using wearable EDA device Huidgeleiding als maat om stress van cognitieve lading te onderscheiden.
Sgoifo et al. (2015) Autonomic dysfunction and heart rate variability in depression HRV is een een marker van psychologische kwetsbaarheid.
Siepman et al. (2008) Pilot study on the effects of heart rate variability biofeedback in patients with depression and in healthy subjects In patiënten met depressie leidt HRV biofeedback tot verminderde angst en een stijging in HRV.
Silva et al. (2015) Mobile health a review of current state in 2015 Review over de stand van zaken van mobile health in 2015.
Simms et al. (2011) To use or not to use clinicians' perceptions of telemental health Onderzoek naar de houding van professionals in de geestelijke gezondheid tegenover telemental health en de factoren die het gebruik ervan beïnvloeden.
Sliter et al. (2014) Initial evidence for the buffering effect of physical activity on the relationship between workplace stressors and individual outcomes Lichamelijke activiteit kan het effect van stress op het werk op negatieve uitkomsten bufferen.
Stahl et al. (2016) How accurate are the wrist-based heart rate monitors during walking and running activities? Are they accurate enough? Wearables kunnen hartritme accuraat meten gedurende wandelen en lopen.
Sun et al. (2012) Activity-aware Mental Stress Detection Using Physiological Sensors Fysiologische maten om mentale stress te detecteren- rekening houdende met activiteitsniveau.
Sutarto et al. (2012) Resonant breathing biofeedback training for stress reduction among manufacturing operators Reductie van stress angst en depressie met biofeedback gericht op ademhaling.
Teisala et al. (2014) Associations of physical activity fitness and body composition with heart rate variability-based indicators of stress and recovery on workdays: a cross-sectional study Beweging en fitness zijn geassocieerd met stress en herstel gemeten met behulp van HRV.
Van Daele & Vanhoomissen (2015) Draagbare technologie GGZ Het potentieel van draagbare technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Van Daele & Vanhoomissen (2015) Portable technology mental healthcare Het potentieel van draagbare technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg (Engelstalig).
Voka (2014) M-health als sleutel tot kwaliteit en betaalbaarheid van zorg mHealth: kenmerken- meerwaarde- situatie in België- bruikbaarheid binnen geïntegreerde zorg en therapietrouw.
Whited et al. (2014) Effectiveness of emwave biofeedback in improving HRV reactivity to and recovery from stress Geen evidentie voor effecten van biofeedbacktraining op maten van stress psychologische symptomen en affect.
Wijsman et al. (2011) Towards mental stress detection using wearable physiological Stressdetectie door middel van draagbare fysiologische sensors.
Winslow et al. (2016) Development and clinical evaluation of an mhealth application for stress management Een combinatie van stressdetectie met een wearable en een gezondheidsapp verbeterde de uitkomst van cognitieve gedragstherapie.
Wu et al. (2012) Combination of wearable multi-biosensor platform and resonance frequency training for stress management Biofeedback via draagbare technologie reduceert stress bij werklozen.
Xu et al. (2014) Cluster-based analysis for personalized stress evaluation using physiological signals Analysemethode voor het detecteren van stress via fysiologische parameters- rekening houdende met interindividuele verschillen.