nieuwsbrief gebruikersgroep – juni 2016

De organisatie van de studiedag was slechts een van de realisaties van het voorbereidingstraject. Daarna hebben we in eerste instantie vanuit Mobilab en Toegepaste Psychologie onze krachten gebundeld om een nieuwe projectaanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

ApplicationVoortbouwend op de resultaten van ons voorbereidingstraject, dienden we een onderzoeksvoorstel in waarbij we 2 interventieprogramma’s willen ontwikkelen met wearables in de geestelijke gezondheidszorg. We richten ons hierbij op de preventie en (na)behandeling van burn-out en depressie.Deze interventies worden zowel op technologisch als op psychologisch vlak sterk wetenschappelijk onderbouwd. De voorbije maanden hebben we het project aan verschillende KMO’s voorgesteld, en hebben we hen uitgenodigd om eraan mee te werken door deel uit te maken van de gebruikersgroep. In de loop van juli weten we of het project de nodige financiële steun krijgt van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Om de onderbouw van ons project te garanderen, hebben we ondertussen ook al bijkomend onderzoekswerk verricht. We doken in de wetenschappelijke literatuur om uit te zoeken welke fysiologische maten een betrouwbaar beeld geven van wat we willen meten, in welke mate er al interventioneel onderzoek met wearables is gebeurd binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg en welke resultaten dit opleverde. In het kader hiervan zijn we momenteel een internationale wetenschappelijke publicatie aan het voorbereiden die een systematisch overzicht geeft van de mogelijkheden van het gebruik van wearables bij de aanpak van stressklachten. Van zodra de eerste resultaten hiervan beschikbaar zijn, plannen we deze terug te koppelen naar de gebruikersgroep.

IMG_9994Ook in het technologische aspect van het project hebben we ons al verder verdiept: met behulp van een wearable prototype ontwikkeld door imec testen we een aantal metingen uit. Onze onderzoekers proberen zich momenteel in het belang van de wetenschap bloot te stellen aan allerlei stressvolle situaties om uit te zoeken hoe de wearable hierop reageert. Verder hebben we in samenwerking met COMmeto ook al een basis gelegd voor een ontwerp van de wireframes die we willen gebruiken in de applicatie om aan de wearable te koppelen.

Tot slot zetten we alles in het werk om ons project en de wetenschappelijke opbouw daarvan kenbaar te maken aan de buitenwereld. Dit doen we door posterpresentaties, lezingen en workshops te geven op verschillende nationale en internationale congressen.

We presenteerden de afgelopen maanden

De komende maanden zullen we lezingen geven op volgende congressen.

Bij vragen, opmerkingen of suggesties: aarzel niet om ons te contacteren.