ontheroad

VRT nieuws – 3/10/2019

Geplaatst op

Tijdens de tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg werd Nele De Witte uitgenodigd voor de VRT nieuwsdienst om te praten over wearables voor de gezondheidszorg en een demonstratie van Carewear. Het artikel vind je hier: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/23/een-armband-tegen-stress-en-depressie-hoe-wearables-de-geesteli/

ontheroad

Congres onlinehulp voor welzijn en gezondheid – 28/03/2019

Geplaatst op

Nele De Witte zal in de sessie ‘Onlinetools voor depressie en suïcide – Van preventie tot nazorg’, geleid door Tom Van Daele, een overzicht geven van hoe wearables ingezet kunnen worden in de preventie en behandeling van depressie klachten. De deelnemers van deze sessie zullen kennis kunnen maken met het Carewearplatform en de achterliggende algoritmes […]

ontheroad

Inspire Healthcare – 7/12/2018

Geplaatst op

In4care organiseert een festival van de zorginnovatie waar actoren en bedrijven in de zorg elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Nele De Witte en Tom Van Daele geven op het Domus Medica connecting the dots stage een presentatie over hoe technologie kan bijdragen aan geestelijke gezondheidszorg op maat van de cliënt. Hierbij zetten we 2 innovatieve […]

ontheroad

DGPPN congress – 28/11-1/12/2018

Geplaatst op

Het congres van de Duitse associatie voor psychiatrie, psychotherapie en psychosomatiek (DGPPN) gaat door in Berlijn en stelt dit jaar de vraag hoe psychische problemen in de toekomst aangepakt zullen worden. In het eMen symposium, getiteld ‘E-mental health innovations and their implementation in Europe’, laten Tom Van Daele en Bert Bonroy zien hoe verschillende soorten […]

ontheroad

Symposium van de EFPA task force on e-health – 15/11/2018

Geplaatst op

De E-health task force van de European Federation of Psychologists’ associations (EFPA) organiseert een symposium op de Universiteit van Cyprus met als titel ‘Mental e-Health Treatment Interventions’. Tom Van Daele zal op dit symposium een presentatie geven over hoe wearables ingezet worden om de preventie van burn-out en behandeling van depressie te verrijken. Hij zal […]

ontheroad

Hogeschoolcongres – 15/11/2018

Geplaatst op

Het hogeschoolcongres van Thomas More heeft dit jaar als thema ‘Arms (and minds) wide open’. Binnen de workshop ‘Technologie: een vaste waarde in de toekomstige geestelijke gezondheidszorg?’ zal de Expertisecel Psychologie, Technologie en Samenleving een overzicht geven van hoe apps en wearables een meerwaarde kunnen betekenen voor de GGZ. Nele De Witte zal het Carewearproject […]

ontheroad

Vlaams Geestelijke gezondheidscongres – 17&18/9/2018

Geplaatst op

Het 9e Vlaams Geestelijke gezondheidscongres is getiteld ‘Allemaal anders’ en gaat in op hoe we in de GGZ kunnen omgaan met diversiteit. Technologische tools kunnen bijdragen aan geïndividualiseerde zorg en Tom Van Daele is op dit congres voorzitter van het symposium ‘GGZ & technologie: mediawijsheid, wearables & blended therapie’. Nele De Witte en Romy Sels […]

ontheroad

Emen conferentie – 6/9/2018

Geplaatst op

Het INTERREG project eMen is gericht op het bevorderen van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa. Op deze conferentie zullen Romy Sels en Nele De Witte een mondelinge presentatie geven waarin zij een overzicht geven van de huidige technische uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van wearables en het bouwen van […]

ontheroad

5th European Society for Research on Internet Interventions Conference – 19 & 20/04/2016

Geplaatst op

De European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) is een non-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de wetenschappelijke benadering van het bestuderen van e-Health interventies die gericht zijn op gedrag en psychische gezondheid. Nele De Witte zal op dit congres een demonstratie geven van het online Carewearplatform. Daarnaast zal zij ook een poster presenteren […]

ontheroad

BCNBP Psychiatry, e-health and electronic prescribing – 23/3/2018

Geplaatst op

Het Belgian College of Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry organiseert een symposium dat in het teken staat van nieuwe technologische toepassingen voor het psychiatrisch werkveld. Nele De Witte zal hier een presentatie geven over wearables waarin er zowel wordt ingegaan op de mogelijkheden van draagbare technologie als de uitdagingen waar we nu nog mee geconfronteerd worden.

ontheroad

Health & Care Netwerkevent – 23/11/2017

Geplaatst op

Dit event van het Health & Care netwerk Kempen heeft als doel om ondernemerschap en samenwerkingen tussen bedrijven, vrije beroepen, zorgorganisaties en onderwijs- en kennisinstellingen te versterken en zorginnovatie een boost te geven. Bert Bonroy zal hier een poster voorstellen die Carewear in de kijker zet als innoverend zorgproject.

ontheroad

15th European Congress of Psychology – 11-14/07/2017

Geplaatst op

Deze internationale conferentie die doorgaat in Amsterdam bevat dit jaar een belangrijke onderzoekslijn rond technologie en gedragsverandering met behulp van toepassingen op het internet en mobile health. Binnen deze onderzoekslijn zal Nele De Witte een poster voorstellen waarin het Carewearproject toegelicht wordt. In deze poster worden de onderzoeksplannen voorgesteld en wordt er dieper ingegaan op […]

ontheroad

Annual meeting of the Belgian Association for Psychological Science – 31/5/2017

Geplaatst op

Het BAPS congres gaat dit jaar over het verleden, het heden en de toekomst van psychologie als wetenschappelijke discipline. Inez Buyck zal op dit congres de resultaten van focusgroepen over de voordelen en uitdagingen van de toepassing van draagbare technologie in de geestelijke gezondheidszorg presenteren in een poster. Op basis hiervan kunnen er adviezen geformuleerd […]

ontheroad

Landelijke dag Toegepaste Psychologie – 11/05/2017

Geplaatst op

De Landelijke TP-dag gaat door in Nijmegen en staat in teken van uitwisseling, kennisdeling, discussies en themabesprekingen rond toegepaste psychologie. Nele De Witte zal hierbij een interactieve workshop geven over het gebruik van wearables in de gezondheidszorg. In dit kader wordt het Carewear-project voorgesteld en toegelicht. Hierbij worden verschillende wearables gedemonstreerd en wordt er gepeild naar […]

ontheroad

symposium 10 jaar mobilab – 17/02/2017

Geplaatst op

Mobilab organiseert een symposium omdat het 10 jaar bestaat. Het Carewear-team verzorgt een poster waarin het project uiteen wordt gezet. We geven een overzicht van de partners en geven een toelichting rond de interventiestrategieën die in het project uitgewerkt zullen worden voor burn-out en depressie.

ontheroad

eMen conferentie – 06/02/2017

Geplaatst op

eMen is gericht op het bevorderen van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa. Tom Van Daele en Bert Bonroy geven op dit internationaal congres een showcase van nieuwe technologische toepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Het potentieel van wearables, virtual reality en verschillende apps en sites wordt toegelicht en gedemonstreerd in deze sessie.

ontheroad

VOV symposium Fit4Learning – 17/11/2016

Geplaatst op

VOV is een open en onafhankelijk netwerk voor iedereen die bezig is met leren en het ontwikkelen van individuen en organisaties. Tom Van Daele zal op deze studiedag een presentatie geven over het potentieel van wearables voor geestelijke gezondheid binnen organisaties. De focus ligt vooral op de screening naar en aanpak van burn-out op de werkvloer. Daarbij […]

ontheroad

4th European Society for Research on Internet Interventions Conference – 22 & 23/09/2016

Geplaatst op

De European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) is een non-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de wetenschappelijke benadering van het bestuderen van e-Health interventies die gericht zijn op gedrag en psychische gezondheid. Inez Buyck brengt op dit congres een stand van zaken van het internationale onderzoek naar het gebruik van wearables […]

ontheroad

Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres – 20 & 21/09/2016

Geplaatst op

Het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres richt zich op hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg. De achtste editie staat in het teken van innovatie in de zorg. Het Carewear-team verzorgt een poster over de interventiestrategieën rond burn-out en depressie die in het project uitgewerkt zullen worden. De conceptualisatie van de cognitief-gedragsmatige interventies en de ontwikkeling van het technologische luik worden hierbij nader […]

ontheroad

International Conference on Sustainable Employability – 14-16/09/2016

Geplaatst op

De International Conference on Sustainable Employability brengt wetenschappers en professionals van alle disciplines die betrokken zijn bij duurzame inzetbaarheid samen om kennis en know-how uit te wisselen.   Het Carewear-team brengt op deze conferentie een presentatie over de inzetbaarheid van wearables binnen stress en burn-out management. Er wordt een overzicht gegeven van bruikbare wearables, gevolgd door een demonstratie van […]

ontheroad

Employee Assistance European Forum XV Conference – 16 & 17/06/2016

Geplaatst op

Het EAEF is een non-profit organisatie, toegewijd aan de ontwikkeling van bijstand en ondersteunende werkgerelateerde diensten voor werknemers. Tom Van Daele brengt op het congres in Roemenië een praatje over het potentieel van het inzetten van wearables bij preventieve screening en interventie van burn-out op de werkvloer. Het programma van het congres vind je hier: Programa_conferencia_EAEF.

ontheroad

Studiedag – 28/01/2016

Geplaatst op

De Carewear studiedag vond plaats op 28 januari 2016 van 10u tot 17u te Antwerpen. Technische profielen leerden meer over geestelijke gezondheid, stress in het bijzonder. Wie vooral thuis was in de gedragswetenschappen, kwam meer te weten over state-of-the-art techniek. Daarnaast werd iedereen natuurlijk ook up to date gebracht rond de ontwikkelingen in hun eigen […]

ontheroad

Serious Health Games & Apps Conference – 30/11 & 1/12/2015

Geplaatst op

Dit congres richt zich naar professionals in gezondheid(spromotie) en gedragsverandering die een beter inzicht willen krijgen in het creëren van effectieve serious health games en apps. Het congres werd georganiseerd door de Universiteit van Gent en het IWT. Het Carewear-team presenteerde een poster waarin het project rond de valorisatie van wearable technologie in de geestelijke […]