Keynote 2 – Kristof Van Laerhoven

KVL

Activiteiten spelen een belangrijke rol in ons leven. Het type van activiteit, hoe die wordt uitgevoerd en met wie, kan namelijk veel vertellen over iemands intenties, gewoontes, fitheid, mentale instelling en sociale context. Het is daarom weinig verrassend dat een ruim onderzoeksveld momenteel al sterke interesse toont in het automatische herkennen van activiteiten, gaande van human-computer interaction tot medische en cognitieve wetenschappen.

Hedendaagse sensoren en microcontrollers staan al toe om energie-efficiënte draagbare toestellen te maken, vooral door een toenemende prevalentie van dergelijke producten voor privégebruik. Er wordt ondertussen ook volop geëxperimenteerd met nieuwe algoritmes om menselijke activiteiten beter te leren inschatten en detecteren van sensoren die op het lichaam worden gedragen, hoewel meestal voor korte periodes.

In de huidige keynote wordt er  stilgestaan bij wat ondertussen mogelijk is wanneer we tijd over langere periodes doen. Wat kunnen kleine wearables die beweging en houding in kaart brengen ons vertellen over menselijke activiteiten? En hoe kunnen we ze inzetten om dagelijkse, wekelijkse of zelfs maandelijks ritmes en gedragingen in kaart te brengen en te modelleren?

Prof. dr. Kristof van Laerhoven is hoofd van de Embedded Systems onderzoeksgroep van de Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.