ontheroad

Annual meeting of the Belgian Association for Psychological Science – 31/5/2017

Het BAPS congres gaat dit jaar over het verleden, het heden en de toekomst van psychologie als wetenschappelijke discipline. Inez Buyck zal op dit congres de resultaten van focusgroepen over de voordelen en uitdagingen van de toepassing van draagbare technologie in de geestelijke gezondheidszorg presenteren in een poster. Op basis hiervan kunnen er adviezen geformuleerd worden over draagbare technologie ingebed kan worden in de Geestelijke gezondheidszorg.